Werkwijze

Wij willen gezamenlijk leven in een woonwijk met betaalbare huur- en koopwoningen voor diverse inkomensgroepen, waar een duurzame samenleving het uitgangspunt is. Wij bundelen diverse woningbouwinitiatieven op buurtschap-niveau. We ontwikkelen en realiseren in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). De gezamenlijke buitenruimte en/of gezamenlijke faciliteiten richten we in en onderhouden we ook vanuit de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Om de woonwijk zelf te ontwikkelen en te beheren is de coöperatie als maatschappelijke onderneming de geschikte vorm. Na realisering van de wijk en buurtschappen kan de coöperatie mogelijk ook ingezet worden voor bedrijfsmatige activiteiten zoals het verzorgen van energie, mobiliteit, zorg en dergelijke. Het is een zoektocht die we blijven vervolgen om te bepalen hoe ver we willen, durven en kunnen gaan met de realisatie van onze droombeelden.

Echter, we beginnen bij het begin: het uitwerken van plannen om de realisatie van de wijk mogelijk te maken. Daarvoor is het vinden en mogelijk verwerven van een locatie de belangrijkste (en lastigste) eerste stap.