Raadsprogramma Etten-Leur: ‘Onderzoek naar mogelijkheden ecowijk’

De nieuwe gemeenteraad van Etten-Leur heeft in haar raadsprogramma benoemd dat zij een onderzoek wil naar de mogelijkheden van een ecowijk in Etten-Leur. Leven en wonen in Etten-Leur moet gezonder, veiliger, socialer en dus duurzamer worden. In het najaar van 2022 gaan we kijken hoe we de gemeente kunnen verleiden hier meer inhoud aan te geven vanuit onze kernwaarden.  

Zie voor het volledige raadsprogramma de website van de gemeente Etten-Leur