Introductie

Coöperatie Brundtland is sinds de zomer van 2016 actief. Samen met Droomwonen zijn wij aan de slag gegaan om dit initiatief van de grond te krijgen ergens in het gebied rond Breda. Het streven is om een Ecowijk te realiseren in deze mooie streek. Juist de ligging tussen en onder de invloedssfeer van grote zeehavens maken extra aandacht voor ecologische wooninitiatieven belangrijk. Wij willen ook zelf een echt ecologisch leefgebied te realiseren. Daarom hebben wij er ook voor gekozen om te gaan voor de ontwikkeling van een groter gebied met meerdere collectieven, een soort buurtschapjes. Hierbij streven wij naar ongeveer 250 woningen in 12 buurtschappen.

Er is gewerkt aan een visie en er is gekozen voor het opzetten van een Coöperatie om de gebiedsontwikkeling vorm te geven en een goed ‘Gebiedsarrangement’ op te kunnen zetten met partners. De coöperatie heeft als naam Coöperatie Brundtland. Wij hebben ook gekeken naar mogelijke locaties en die zijn er een aantal in Breda, maar ook in Etten-Leur, Zundert en andere gemeenten zien we kansen. Wij zetten ons continu in om een locatie voor elkaar te krijgen om een Ecowijk te laten ‘landen’.