Een duurzame ecowijk

Coƶperatie Brundtland heeft als overkoepelend doel om een ecowijk te realiseren die aansluit bij de doelstellingen zoals vastgelegd in de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze zijn in het Akkoord van Parijs van 12 december 2015 vastgelegd en dienen uiterlijk 2030 behaald te worden.

Meer informatie over SDG Nederland.

sustainable development goals