Bestuur

Het bestuur van Coöperatie Brundtland zorgt voor de dagelijkse gang van zaken. Het huidige bestuur telt 5 leden; de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en twee algemene bestuursleden.

Binnenkort kun je hieronder meer informatie vinden over elk bestuurslid van de coöperatie.