2019-05-31

Goede overgang tussen stad en platteland is uitgangspunt

Rijksbouwmeester Floris van Alkemade stimuleert gemeenten en andere partijen om niet alleen te focussen op binnenstedelijke (her)ontwikkeling van (bedrijfs)locaties, maar om ook te investeren in de overgangen van verstedelijkt naar landelijk gebied. Het is dan ook geen toeval dat Coöperatie Brundtland hiervoor in Breda een zeer geschikte oplossing wil ontwikkelen.