2019-02-11

Briefadvies kabinet op advies RLI 'Versnellen woningbouwproductie'

In december heeft het kabinet gereageerd op een interessant rapport van de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur. De kern van het onderwerp is dat de woningbouw best versneld kan worden terwijl daarbij niet ingeboet hoeft te worden op de kwaliteit.


RLI-advies: https://www.rli.nl/publicaties/2018/advies/versnellen-woningbouwproductie-met-behoud-van-kwaliteit  

Kabinetsreactie: https://www.rli.nl/sites/default/files/kabinetsreactie-rli-briefadvies-versnellen-woningbouwproductie-met-behoud-van-kwaliteit.pdf