2018-06-11

Ecowijk op stoom

De green thinking woondromen van een groep Bredase burgers krijgen steeds meer voeten in de aarde. Een heuse coöperatie genaamd Brundtland is opgezet; daarmee willen initiatiefnemers de volgende serieuze stap zetten naar een volwaardige ecowijk in Breda.

Het idee van de nieuw opgerichte coöperatie is als volgt: een ecowijk realiseren met ongeveer 240 woningen. Die zullen geclusterd zijn in twaalftal van 12-15 woningen. De centrale gedachte - milieuvriendelijk wonen - geldt voor alle huizen in de wijk. “Uiteraard gaan wij uit van vaste voorwaarden, zoals dat de huizen energie moeten terugwinnen, maar we willen ons vanuit de coöperatie niet met een lange schroevendraaier gaan bemoeien met de individuele woonwens. De straten/buurtschapjes bepalen zelf de invulling van hun CPO-project”, vertelt Arwi Klip, één van de eerste initiatiefnemers van de coöperatie.

“Wij willen samen een wijk bouwen met gezonde, water- en energiezuinige, lichte woningen in een groene, speelse woonomgeving met mogelijkheden voor gezamenlijke activiteiten, maar ook met voldoende privacy. Dit in diverse prijsklassen en ook sociale huur in samenwerking met een woningbouwcorporatie of wellicht onder de vleugels van de coöperatie zelf”, zo luidde de missie van het ecowijk-burgerinitiatief in het eerste kwartaal van 2017.

De kern hiervan is onveranderd, maar de uitvoering en organisatie ervan groeide in het afgelopen jaar enorm. “Dit initiatief ontstond in 2016, toen is de visie begonnen qua vormgeving. In het afgelopen half jaar is er vooral gewerkt aan de coöperatie oprichten en vormgeven”, meldt Menno de Lange namens Stichting Droomwonen Brabant, die de initiatiefnemers begeleidt.

“Gaandeweg kwamen wij erachter dat eigenlijk iedereen enthousiast wordt van het idee. Er is een breed maatschappelijk draagvlak en ook binnen de gemeente, zowel ambtelijk als politiek”, vertelt Klip. “Maar als een groep losjes verbonden burgers wordt je vooralsnog niet serieus genomen bij overheid en bedrijfsleven. Dat is dus anders en professioneler vanaf nu. De coöperatie past daarbij, zeker nu het organisatievraagstuk wordt ondersteund vanuit ‘de corporatieve samenleving’, een landelijke koepelorganisatie met oog op landelijke organisatorische vraagstukken”, aldus Klip.

De droom is nu een officieel initiatief met ‘juridische verbintenissen, bedrijfsvoering, en externe financiers’. “Dat is veel betrouwbaarder voor de gemeente”, meldt Klip. De coöperatie kent nu ook een visie die volmaakter en breder is, daarnaast zijn de toekomstige maatschappelijke doelen, evenals de sustainable development goals van Verenigde Naties, geïmplementeerd.

“De VN heeft een duurzaamheidsagenda voor 2030 en is bezig met één voor 2050. Hierbij symboliseren 17 tegels de ontwikkelingsdoelen. Alles moet in pas lopen en ook op lokaal niveau in balans zijn”, legt Klip uit. “We willen weg van ‘wijkjeswoningen’ en denken met deze visie ook voor beleidsmakers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een antwoord te hebben op toekomstig beleid op het gebied van wonen, duurzaamheid en klimaat. Als wij mogen landen op Woonakker (de oorspronkelijk beoogde bouwlocatie heeft een bestemming voor 510 ‘grijze’ woningen), dan willen we samen met gemeente pionieren en kijken hoe om te gaan met nieuwe wettelijke kaders zoals de omgevingswet. Uiteindelijk willen we ook met het waterschap, kennisinstituten en de provincie om de tafel”, meldt de initiatiefnemer.

Op donderdagavond 1 februari (inloop vanaf 19.45) organiseert Brundtland samen met Droomwonen Brabant en Stroom Architecten een informatieavond. Potentiële leden kunnen inzicht krijgen in de voorwaarden en spelregels bij deelname aan de coöperatie. Daar tegenover staat dat je actief kan meedenken in het ontwikkelingsproces.

De bovengenoemde partijen willen na de raadsverkiezingen met de nieuwe coalitie in gesprek over een passende locatie voor de ecowijk. Vanwege de grote interesse is bijwonen van de informatieavond alleen mogelijk na een aanmelding via de website van Droomwonen.

Artikel van BredaVandaag, gepubliceerd op donderdag 01-02-2018. Link naar artikel: https://www.bredavandaag.nl/nieuws/economie/254092/ecowijk-op-stoom-stap-naar-serieuze-cooperatie-maakt-realiteit-van