2018-12-30

Breda goed bezig om de SDG's in beleid te verwerken!

Breda is najaar 2018 gestart om bestaand beleid te koppelen aan de 17 Global Goals. Daarmee meet de gemeente o.a. wat ze al doet met de duurzame doelen. Startup One Future Play heeft hiervoor een oplossing bedacht.