2018-06-11

Missie & visie

De missie van CPO Brundtland

Wij erkennen de waarde van het werk van onze “ouders” en “grootouders” op het gebied van duurzaamheid en respect voornatuur en landschap en bouwen daarom bij de realisatie van onze droom voort op de grondbeginselen van het Brundtlandrapport: “Our Common Future” van de Verenigde Naties (VN). Wij willen eenduurzame Ecowijk ontwikkelen die in zijn opzet zijn tijd vooruit is en geijkt wordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals), zoals vastgelegd in het document van de Verenigde Naties getiteld “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development” en zoals wij deze zullen vertalen naaren toepassen op de ecowijk.

 

De doelstelling van CPO Brundtland

De Coöperatie heeft als burgerinitiatief het doel om middels coöperatieve gebiedsontwikkeling een duurzame woon-, werk- en leefomgeving met hoge woonwaarde te realiseren voor haar leden, als ambitie haar tijd blijvend tien jaar vooruit en aldus actief bijdragend aan lokale en mondiale duurzaamheidsdoelstellingen.

 
Hier onder kunt u documenten vinden om door te lezen

- SDG analyse CPO Brundtland

- Brundtland Preambule en Statuten

- Rijnlands Gebiedsarrangement

- Gemeentelijk Bestuursakkoord 2018-2022 Lef en Liefde

- Waarden en visie Brundtland