2018-11-06

Landelijke interesse voor Beuningse ecowijk

Voor de zogeheten ecowijk die de gemeente Beuningen in Ewijk wil gaan bouwen, hebben al diverse mensen uit het hele land interesse getoond. Ook makelaars, bouwbedrijven  en investeerders hebben bij de gemeente geïnformeerd. 

Beuningen wil de plannen voor deze ecologische en duurzame wijk samen met de eventueel toekomstige bewoners ontwikkelen. De toekomstige bewoners krijgen beduidend meer inspraak dan gebruikelijk is.


2020

Het is de bedoeling dat de ecowijk vanaf 2020 wordt gebouwd in het plangebied Keizershoeve 3 in Ewijk. De benodigde opstartkosten van 25.000 euro zijn inmiddels in de begroting opgenomen. Het jaar 2019 wordt gebruikt om de plannen te ontwikkelen.

De Ecowijk wordt gebaseerd op de nieuwste technieken en principes wat betreft duurzaamheid. In plaats van fossiele energie (kolen, gas en olie), komt er zonne-energie en bijvoorbeeld warmte-koude opslag. In de ecowijk komen waarschijnlijk ruim 70 woningen te staan.


Financiele haalbaarheid

Het college van B&W zegt niet te hoeven verdienen aan de grondverkoop en zal ook nauwelijks leges in rekening brengen. Verder hoopt het college dat er extra subsidies vanuit de provincie en het rijk mogelijk zijn. Of de ecowijk financieel haalbaar is, zal de toekomst uitwijzen.


Trots

De plankosten zijn opgenomen in de grondexploitatie, waarin is uitgegaan van een tekort van 7 ton. De gemeente heeft hiervoor een voorziening getroffen. De ambtelijke inzet en de kosten voor het opstellen van het plan, zoals archeologisch onderzoek, vallen binnen de geraamde planontwikkelingskosten.

De wijk krijgt een voorbeeldfunctie voor de gehele regio. "Het wordt een wijk waar Beuningen trots op kan zijn," aldus het college.

Bron artikel: https://rn7.nl/nieuws/landelijke-interesse-voor-beuningse-ecowijk