2019-05-20


Vaak gestelde vragen Coöperatie Brundtland – Ecowijk Breda
 

Algemene informatie

Waar komt de naam Brundtland vandaan? 

De naam Brundtland komt van de achternaam van de voorzitter van de commissie van Verenigde Naties die het rapport ‘Our Common Future’ in 1987 opstelde. De Noorse oud-premier Gro Harlem Brundtland was die voorzitter.

‘Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig; grondstoffen kunnen op raken; en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen.’ (bron: Wkipedia – Duurzame Ontwikkeling).

Zie voor het originele rapport http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf


Hoe lang wil de coöperatie doorgaan met proberen de Ecowijk van de grond te krijgen?

We hebben al een aardig lange adem en onze veerkracht is groot. Een eerste initiatiefgroep (voorzitter, secretaris en penningmeester) werd gevormd in het voorjaar van 2016. Na het formuleren van onze visie, het toetsen bij belangstellenden of dit is wat we willen in Breda en het betrekken van de gemeentelijke politiek is in januari 2018 Coöperatie Brundtland opgericht om zichtbaar georganiseerde burgers te zijn. Met zo’n coöperatie kunnen we het speelveld van markt en overheid betreden om zo een driehoeksverhouding te creëren.

Wellicht kun je je een voorstelling maken van onze gedrevenheid om dit project te laten slagen! Er is ondanks onze inspanningen echter een mogelijkheid dat de Ecowijk niet door kan gaan. Wanneer dit moment daar is, is vooraf lastig te zeggen. De vorderingen die we maken worden teruggekoppeld aan de leden van de coöperatie en aan de geïnteresseerden die ons volgen. Wanneer er massaal geen vertrouwen meer in de activiteiten bestaat, zal de coöperatie worden opgeheven.


Wat is het initiatief ‘Ecowijk Breda’ eigenlijk?

Het is een in 2016 gestart initiatief van enkele tientallen enthousiastelingen om als coöperatie een leefgebied binnen de gemeente Breda te realiseren van circa 15 -20 buurtschappen van circa 20 woningen. Dit leefgebied ziet er anders uit dan een reguliere wijk of buurt in Nederland. Met het ontwerp ervan willen we maximaal rekening houden met de noodzaak om de mensen en woningen goed te integreren in de plek waar we hopen te gaan landen, gebruik makend van moderne technieken om dit samenspel mogelijk te maken. Natuurontwikkeling gaat in dit leefgebied samen met het realiseren van woningen, rekening houdend met de natuurlijke grondstoffen die nodig zijn om ‘wonen’ mogelijk te maken, met de flora en fauna die in zo’n gebied samen met de mens moeten kunnen floreren, met de energie die er gebruikt, opgewekt en misschien ook wel opgeslagen wordt, met de vervoersbewegingen, onderhoud van het gebied en woningen dat daarbij hoort.

 


Inschrijving, financiën en lid zijn

Ik wil me inschrijven als lid, hoe doe ik dat?

Als je alle informatie op de website goed hebt doorgenomen, inclusief de statuten van Coöperatie Brundtland en het huishoudelijk reglement, kun je een inschrijfformulier downloaden, printen, invullen, ondertekenen en opsturen naar het adres in de kantlijn. We hebben echt je handtekening nodig. We hebben ook met enige regelmaat informatiebijeenkomsten voor mensen die overwegen lid te worden. Tijdens deze bijeenkomsten kun je kennismaken met het bestuur, horen over onze visie en uiteraard vragen stellen!


Onderbouwing contributiebedrag van €75 per maand.

We willen een gevarieerde, sociale, inclusieve wijk zijn waar iedereen zich welkom voelt. Over het onderwerp contributie is heel wat avonden vergaderd. Enerzijds zijn inkomsten nodig om de wijk van de grond te tillen, anderzijds wil je niemand al bij voorbaat uitsluiten. Enerzijds wil je toegankelijk zijn, anderzijds niet te vrijblijvend. Natuurlijk zijn sterk gemotiveerde leden die hun schouders eronder willen zetten en er baat bij hebben met ons allen door te pakken erg welkom.

Onze ervaring tot nu toe is dat er bij de huidige leden een behoorlijke variatie is in hoe betaalbaar de contributie is. Waar het voor de één een leuke hobby is, waar wat geld aan mag worden uitgegeven, is het voor een ander een serieuze en niet te onderschatten maandelijkse kostenpost waar soms zelfs extra voor gewerkt of geleend moet worden om het voor elkaar te krijgen. Daarom hebben we ook de mogelijkheid om aspirant-lid te worden tegen een sterk gereduceerd tarief. Je kunt dan alle ontwikkelingen op de voet volgen, bij alle bijeenkomsten zijn en toetreden als volwaardig lid met stemrecht in de ALV op het moment dat je zeker weet dat dit het moment is. Voor toekomstige huurders is er (momenteel nog) geen sprake van contributie. Mocht je toch nog twijfelen wat voor jou het beste is, neem dan contact met ons op zodat we kunnen meedenken met je.

Deze ecowijk die wij voor ogen hebben is dus vooral niet alleen voor ‘rijke’ mensen!.


Waarom betaalt iemand die een groot huis wil evenveel contributie als iemand die een (zeer) klein huis wil?  

De contributie die nu wordt geheven is vooral bedoeld om de wijk te kunnen gaan realiseren. Er worden advieskosten van betaald en kosten om het plan inhoudelijk te onderbouwen en te kunnen presenteren aan gemeente en andere partners. Omdat iedereen er evenveel belang bij heeft dat het initiatief slaagt, is er voor gekozen om één tarief te hanteren voor het lidmaatschap, maar wel met het aspirant-lidmaatschap een alternatief te bieden.


Kunnen jullie iets concreter uitleggen wat er met de inleg en het lidmaatschapsgeld gebeurt als er uiteindelijk geen ecowijk komt?

We hebben in de aanloop naar de coöperatie bijna € 5.000 kosten gemaakt om de coöperatie officieel bij de notaris te laten registreren, een gebiedsontwerp te laten renderen (digitaal in een gebied te laten uitwerken tot een mooie ‘praatplaat’), voor het lidmaatschap van de Kamer van Koophandel en het opstellen van de statuten onder begeleiding van ‘De Coöperatieve samenleving’ en voor internet-/cloud services.

We merken dat hoe meer we laten ontwerpen, uittekenen etc, des te meer we voor elkaar krijgen bij de gemeente en andere partners. De SDG’s laten doorrekenen en hier mogelijk een model i.s.m. andere ecowijken voor (laten) ontwikkelen, een goede communicatie (social media, website  opzetten, deelnemen aan bijeenkomsten in het land, ledenbijeenkomsten organiseren en gesprekken voeren met geïnteresseerden kost flink wat tijd; als er goed doordacht materiaal onder ligt, verloopt dit proces veel beter. Door de hoogte van de contributie willen we vooral mensen verbinden die echt betrokken zijn en mee willen doen. De coöperatie zou ook zo maar honderden leden kunnen hebben als we nauwelijks een inleg en contributie zouden vragen. We denken echter dat de kwaliteit en voortgang daarmee niet geholpen worden. Uiteraard kun je ook gewoon als aspirantlid (€ 15,-/mnd) instappen en daarna beslissen om alsnog volwaardig lid te worden. 

Het lastige is ook dat te maken kosten voor een groot deel afhankelijk zijn van de ontwikkelingen en dus niet geheel van tevoren kunnen worden ingeschat. Op het moment bijvoorbeeld dat er een locatie concreet gaat worden, zullen er diverse onderzoeken moeten worden gedaan, zoals voor de grondexploitatie,  stedenbouwkundig plan biodiversiteit etc. Daarbij is het ook afhankelijk van wat onze partners daarbij willen betekenen. Goed om te weten is nog, dat als de coöperatie ooit zou stoppen, de resterende middelen worden verdeeld onder de leden van dat moment. Hierbij dient wel nadrukkelijk gezegd te worden dat de gemaakte kosten niet terug te krijgen zijn bij opzegging of beëindiging van het project.

Uiteraard vinden ook wij dit soort bedragen hoog voor een project dat niet per se tot succes leidt. Door echter de groep leden te vergroten, deze groep zo veel mogelijk actief op het onderwerp mee te laten denken en mee te laten doen, denken wij als Coöperatie Brundtland een serieuze kans te maken. Anders zouden we er ook niet zo veel van onze eigen tijd, energie en geld aan besteden.

Het is wat dat betreft ook gewoon een kwestie van geloven. We verwachten eerlijk gezegd met het College van B&W en het ambitieuze bestuursakkoord Lef en Liefde  dat de gemeente een initiatief als het onze - dat lef en liefde combineert door wonen en natuur te combineren, door sociaal en vrije sector te combineren, door allerlei groepen in de samenleving te verbinden  -  goed kan benutten om haar ambities mee waar te maken.


Hoe ‘groen’ moet je zijn voor de Ecowijk?

We spreken voor het gemak over mensen en buurtschappen van ‘lichtgroen’ tot  ‘donkergroen’. We bedoelen daarmee dat er groepen zijn die maximaal rekening willen houden met gebruik van grondstoffen, beperkte ruimte willen gebruiken, misschien off grid willen wonen (zonder aansluiting op nutsvoorzieningen) etc en dat andere mensen vooral op het gebied van energiegebruik en keuze van materialen rekening willen houden met duurzaamheid. Iedereen is welkom als lid en toekomstig bewoner (huurder of koper), als je maar wel in afstemming met andere leden tot een keuze hierin komt. Buurtschappen houden daarbij  rekening met elkaar en de statuten en het op te stellen ‘gebiedsarrangement’ (zie daar) zijn daarbij leidend. We hopen natuurlijk wel dat wonen in een groene wijk ook doet inspireren tot een duurzamer leefwijze!  


Ik heb goede ideeën voor de Ecowijk, waar kan ik ze kwijt?

Als je lid wordt van Coöperatie Brundtland kun je invloed uitoefenen op het concept en invulling van het leefgebied. De leden kunnen bij alle onderwerpen betrokken zijn en er zijn werkgroepen (ecologie, woonwensen, financiën etc), waaraan je kunt deelnemen. De leden kunnen zelf uiteraard ook initiatieven starten. Werkgroepen koppelen terug aan het bestuur en de ALV om ervoor te zorgen dat we in gezamenlijkheid naar het streefdoel blijven werken. Met goed overzicht over waar alle groepen mee bezig zijn kan het bestuur bijsturen en onderling koppelen.

En ben je (nog) geen lid dan zijn we natuurlijk net zo goed geïnteresseerd in jouw ideeën! Neem gewoon even contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Wanneer is de eerstvolgende bijeenkomst voor nieuwe leden?

Zie hiervoor de agenda op de website.


Betaal ik met het lidmaatschap al voor de bouw van mijn woning?

Nee, zo is het niet. Je kunt het zien als een soort bijdrage voor een vereniging van eigenaren die die vereniging de mogelijkheid geeft om de werkzaamheden uit te voeren die er voor nodig zijn om het leefgebied goed te houden en in ons geval dus om een leefgebied te verwerven en samen met partners er een goed gebiedsarrangement voor te ontwikkelen.


Hoelang gaat de coöperatie door met proberen van het opzetten van een ecowijk? Is er een eind termijn afgesproken?

Er is geen eindtermijn afgesproken. Wel is informeel met de leden besproken dat het in het eerste deel van de coalitieperiode van dit college van B&W (2018 - 2022) duidelijk zou moeten kunnen worden. Dus als we voorjaar 2020 nog steeds geen zicht hebben op een locatie en plan, dan zullen we ons nog eens goed achter de oren krabben wat de verdere aanpak wordt.


Is er al een begroting van de Coöperatie Brundtland?

De begroting en het jaarverslag wordt in de ALV vastgesteld en staat in de categorie 'Nieuws' op brundtland.nl.


Van wie is de grond zodra deze gekocht is?

Mogelijk blijft de grond van de coöperatie of blijft die van de oorspronkelijke eigenaar en wordt er een duurzame financieringsconstructie bedacht. Pachten is daarbij ook een optie.


Hoe zit het met het kavel uitkiezen voor aspirant leden? 

We zijn nog niet in de luxe positie dat we een locatie hebben, dus voor zowel leden als aspirant leden geldt dit nog niet. Als we zo ver zijn dat we een locatie hebben, dan bepalen de leden hoe we het gebied inrichten, kavels vormgeven en deze in een soort buurtschappen met elkaar verbinden. Ons besluitvormingsmodel waar we dit soort zaken in willen regelen wordt voorjaar 2019 door een werkgroep uitgedacht. Hoe eerder je lid wordt, des te meer heb je hier invloed op doordat je mee kunt denken. Omdat we willen dat iedereen gelijke rechten heeft bij dit proces en ook diegenen die later instappen hier gelijkwaardig in mee zouden moeten kunnen doen, kennen we de constructie dat je met terugwerkende kracht contributie tot januari 2018 contributie bijdraagt als je instapt. 


Is er een beperkt aantal kavels waar vrijstaand gebouwd mag worden?

In het leefgebied willen we een mix van koop en huur, van betaalbare (middel)koop t/m de duurdere koopwoningen en van ten minste 20% sociale huur t/m particuliere huur. De verhoudingen hiertussen zijn zullen pas bepaald worden als er een concrete locatie in beeld is. 
 

Welke externe partijen doen er mee?

We zijn in 2018 gestart met het verbinden van partners aan het initiatief. Omdat we niet op een locatie gefocust zijn, is het voor partners ook lastiger om in te stappen. Op dit moment werken we echter al goed samen met de Breda University of Applied Sciences (BUas), denkt  Natuurplein De Baronie met ons meer, voeren we goede gesprekken met Alwel (woningbouwcorporatie) en is AVANS Hogeschool zeer geïnteresseerd om haar lectoraten voor ons aan het werk te zetten.


Ik wil me zakelijk verbinden aan de Ecowijk Breda, met wie neem ik contact op?

Hans van Mensvoort is onze secretaris. Stuur hem een e-mail of bel. De contactgegevens vindt u hier.

 


Wonen en inrichting van de ecowijk 

Ik wil graag zelf mijn huis (laten) ontwerpen of bouwen, kan dat in de Ecowijk?

De koophuizen in de Ecowijk worden gerealiseerd middels CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap). Per buurtschap van 15-20 woningen zal worden gekozen voor een bepaalde stijl van bouwen en kunnen leden hier actief in meedenken uiteraard. Daar waar de huizen meer op elkaar lijken zal meer schaalvoordeel in de milieuwinst en kosten worden behaald. Aan de andere kant is het jouw huis en bepaal jij dus hoe je wilt wonen. Uiteraard dit alles binnen de mogelijkheden gesteld door de gemeente Breda en het ecologische SDG-gedachtengoed van Coöperatie Brundtland. Als je zelf je huis wilt bouwen dan zou daar in de buurtschappen en het gebiedsontwerp al rekening mee gehouden moeten worden.

Mede aan de wieg van het initiatief tot Ecowijk Breda stond Terry van Tilburg van STROOM Architecten. Hij is gepassioneerd voor en bekend met biobased bouwen. Of de woningen in elk cluster alleen uit zijn hoge hoed zullen gaan komen of ook eigen ontwerp en van andere ontwerpers, is aan de leden van Coöperatie Brundtland.


Kan ik ook huren in de Ecowijk?

Ja, zeker! We zetten in op een gemêleerde woonwijk, met huurwoningen (met ten minste 20% ervan in de categorie sociale huur), Tiny Houses (zou ook huur kunnen zijn), misschien wel een soort rijtjeswoningen (maar in ’n carré kan ook) tot geschakelde of vrijstaande (koop)woningen en zelfs hier en daar (houten?) woongebouwen met meerdere lagen. Omdat we elders nog geen ervaring hebben vernomen met huurwoningen binnen een coöperatiewoonwijk zijn we hierin nog zoekende. Voor de invulling van het onderwerp ‘huur’ binnen onze coöperatie moet nog een werkgroep starten. Ben je geïnteresseerd in een huurwoning binnen de Ecowijk en wil je meedenken? Schrijf je dan in als huurder en meld je bij het bestuur!


Komt er ook een projectontwikkelaar in de Ecowijk? Wordt er ook grootschalig gebouwd?

Het project denken we zelf te kunnen ontwikkelen met onze partners. Uiteraard moeten we daar wel expertise voor inhuren, Wat/wie we daarvoor nodig hebben is nu nog niet bekend.  Het is de bedoeling dat de gehele Ecowijk qua koopwoningen wordt ingevuld met CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Het deel huurwoningen is nog niet ingevuld – behalve dan dat we de gemeentelijke norm van ten minste 20% sociale huur graag nastreven. Mogelijk dat we daarvoor een woningbouwcorporatie betrekken.  Grootschalig, massaal wordt er niet gebouwd, wel kan het natuurlijk dat eenzelfde bouwbedrijf ingeschakeld zou kunnen worden voor meerdere buurtschappen. Of die tegelijk of na elkaar gebouwd worden is nu nog niet te zeggen. ,


Waar parkeer ik mijn auto in de Ecowijk?

De Ecowijk wordt autoluw en zal op enkele plaatsen minder parkeerplaatsen kunnen hebben dan de gemeentelijke norm eist. Dit komt bijvoorbeeld omdat wij actief streven naar een goede verdeling van leeftijden en inkomens en er dan eerder auto’s gedeeld kunnen worden. Dit kan betekenen dat je bij bepaalde delen van het gebied niet als vanzelfsprekend een (eigen) auto voor de deur kunt zetten. In een eerste schets zijn er per buurtschap (15-20 woningen) parkeerplaatsen voorzien aan de rand van dat buurtschap. Voor een grote levering zul je wellicht even het terrein op kunnen rijden, maar dat zal niet de dagelijkse gang van zaken zijn. Uiteraard willen we de Ecowijk zo ontwerpen dat veel mensen te enthousiasmeren zijn voor het gebruik van deelauto’s. Net als alle andere plannen moet dit nog nader uitgewerkt worden en kan per buurtschap dit ook net wat anders worden ingevuld. Uiteraard zal binnen het plan ook rekening worden gehouden met eventuele fysieke beperkingen of andere redenen tot noodzaak van een vervoersmiddel direct aan huis.


Komt er gas in de Ecowijk?

Nee, normaal gesproken niet! We maken in de Ecowijk uitsluitend gebruik van duurzame energievormen zoals zon-, wind-, water-energie en aardwarmte.  Of er leidingen komen voor duurzaam gebruik van bijvoorbeeld waterstof, is nog niet bekend.


Ik lees dat jullie weinig verharding willen in de wijk, maar is dat wel veilig i.v.m. brandweer en ambulance?

Daar zal zeker aandacht voor zijn. We willen naast een duurzame, ecologische wijk zeker ook een veilige wijk zijn. Wij denken dat dit prima te combineren is! Zo zal er ook aandacht moeten zijn voor het markeren van evt. ondergrondse bekabeling en eventueel riool, voor slimme rookmelders, woningsprinklers en kunnen sensoren voor het (binnen)klimaat hier mogelijk ook een rol bij spelen. 


Hoeveel procent van het perceel mag bebouwd worden, met en zonder woonbestemming?

Het streven is om de privé-buitenruimte te beperken tot 'het hoogstnodige' en zo veel mogelijk ruimte te benutten voor natuurlijke flora en fauna die past bij het gebied waar we terecht gaan komen. Je hoeft zelf dus niet na te denken over de aanleg van je eigen tuin en daar ook geen onnodig extra geld aan uit te geven. Je ziet sommige buren dan mogelijk ontbijten, in de zon zitten, ontspannen/feesten etc. Iets wat je bij een beetje stadswoning/rijtjeshuis in Nederland over het algemeen ook hebt. Er zijn maar weinig plekken waar niet de buren vanaf de 1e verdieping meekijken, toch? Een beetje de sfeer zoals op iedere camping en bungalowpark vaak te vinden is.

De kunst is de woningen zo te oriënteren en de natuur zich zo te laten ontwikkelen dat er toch een redelijke/zekere mate van privacy is. Mogelijk bijvoorbeeld dat bepaalde woningen een atrium (kleine binnentuin) hebben. Voor kinderspeeltjes verwachten we dat kinderen deze veel meer met elkaar zullen delen/lenen (overal laten rondslingeren). Naast of in plaats van een eigen compacte tuinset, komen er mogelijk centrale grotere gemeenschappelijk picknicktafels en ruimte om van elkaar te lenen. Gezamenlijke statafels, tuingereedschap en dergelijke in een gezamenlijke (klus)schuur passen ook in de Ecowijk opdat niet iedere woning persé een eigen berging hoeft te hebben. Het slim organiseren van het drogen van de was zonder wasdrogers  is een ander praktisch voorbeeld dat in het ontwerp van de woningen en gebied meegenomen dient te worden.

Dit alles is niet in beton gegoten, maar wel steeds gericht op versterking van het ecologisch woongehalte!


Ik vind een eigen klusruimte belangrijk, kan dat?

Het is jouw woning, die je zelf ontwerpt en laat tekenen. Het is aan jou wat je voor jezelf wilt en wat je wilt delen. Delen stimuleren we natuurlijk wel, ook met de mensen in de buurten in de omgeving die er al langer wonen. Voor de een zal dat een kantoor zijn, voor de ander een yogaruimte, voor een ander een logeerkamer of misschien wel een zwembad, noem maar op. Dit kan in de woning zijn, maar we willen binnen de Ecowijk juist ook experimenteren met dit soort ruimtes clusteren voor gezamenlijk gebruik. Dat doen we dan weer om met elkaar optimaal gebruik te maken van de ruimte die we met alle mensen ter beschikking hebben en  om onze voetafdruk te beperken. We hopen dan ook dat er ook een soort gemeenschappelijke klusruimte komt, misschien wel voortkomend uit een grote centrale schuur die misschien wel nodig is om van daaruit de wijk te kunnen bouwen.


Hoe groot mag de woning zijn die ik kan neerzetten in de Ecowijk?

Dit is afhankelijk van de locatie, de positie van de woning op een locatie en de eisen die de gemeente daar stelt. Ook natuurlijk of je genoegen wilt nemen met een tiny house of toch nog gewend bent aan een meer klassieke woning met veel eigen voorzieningen/ruimte.  Ecologisch bouwen is inmiddels uitstekend mogelijk ook in grotere volumes en met meerdere bouwlagen. Soms is dat juist goed om de footprint zo klein mogelijk te houden. We hopen ook dat het leefgebied juist vanuit modulaire woningen ontworpen gaat worden, zodat woningen 1 of meer modules kan krimpen als je minder ruimte nodig hebt en mogelijk (en misschien zelfs tijdelijk) 1 of meer modules kan groeien als er meer gewenst is. Met buren afspraken maken over het herverdelen van zulke modules is  dan bijvoorbeeld nodig. Dit zijn zaken waar we op het niveau van de Coöperatie en buurtschappen nog afspraken over moeten maken. Huisnummers dienen dan tijdelijk toegevoegd te kunnen worden of soms tijdelijk te verdwijnen (iets wat in de huidige ruimtelijke ordening door gemeenten niet gestimuleerd wordt).  Door de schaalgrootte, energiebesparing en lagere hypotheekrente zal je naar verwachting voor een regulier budget een woning kunnen wegzetten in de Ecowijk. Tot het stadium van calculatie op woningniveau zijn we echter nog niet gekomen. Dit is sterk afhankelijk van de locatie, aantal woningen e.d.


Is er al een inschatting van de toekomstige WOZ-waarde van de woningen?

Nee, dat is pas aan de orde als we een plek hebben en met het ontwerpen van het gebied en soorten woningen aan de slag gaan. Ook is het zo dat we een toekomstbestendige financieringsvorm voor het leefgebied zouden willen, misschien door het in te richten als een Genossenschaft bijvoorbeeld.


In welke range is de grondprijs van de percelen en het totaal te verwachten?

Daar is nu nog niets over te zeggen, daar moeten we nog veel met de grondeigenaar en de gemeente over bepalen in relatie tot de Omgevingswet. We willen als ondernemende burgers zelf voor een groot deel ontwikkelen en diverse andere waarden creëren dan alleen woongenot. Dit soort zaken zal invloed op de woningprijs hebben en deze mogelijk relatief laag kunnen houden.

 


Samenwerking met de gemeente / overheid

Hoe is het contact met de gemeente geborgd?

We hebben een in onze ogen goed contact met de gemeente, op het gebied van woonstrategie, duurzaamheid, CPO en grondpolitiek. Als de gemeente of Coöperatie Brundtland nieuwe ontwikkelingen hebben, dan is de gemeente altijd wel bereid daarover met  Brundtland van gedachten te wisselen (ook bestuurlijk). Inmiddels is ook het nodige contact met raadsfracties opgebouwd. 


Wat is dat: een Gebiedsarrangement?

Een Gebiedsarrangement is een gebiedsafspraak waarin verschillende partijen - in het begin altijd bewoners, MKB, scholen enz., dus het gebied zelf - en (lokale) overheid, zich committeren aan een coöperatief gebiedsontwikkelingsproces in het algemeen economisch en maatschappelijk belang. Dat belang kan heel breed gedefinieerd worden: de gezondheid, veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid van het gebied en haar bewoners zelf.

Als het algemeen belang het doel is (in plaats van bijvoorbeeld het financieel gewin van afzonderlijke partijen), dan wordt het meteen heel interessant, want dan kun je aanspraak maken op vrijstellingen voor handelingen die normaal gesproken in strijd worden gezien met de strenge regels van de vrije markt: mededinging, kartelverbod, verboden staatssteun, aanbestedingsplicht enz. Binnen de Europese regelgeving kom je dan onder het DG Regionaal Beleid in plaats van onder DG Mededinging. Het zijn de spelregels van het Rijnlandse model in aanvulling op die van het Angelsaksische model – verschillende opgaven vragen om verschillende oplossingen benaderingen.

Gelezen: 2995 keer Laatst aangepast op donderdag 11 juli 2019 08:23